นานๆทีจะได้ทำงานแฮนเมดกะเค้าบ้าง แต่ด้วยเวลาอันน้อยนิด
ไม่พอที่จะเล่นสไตล์สีโปสเตอร์ที่ตัวเองถนัดที่สุด 
จับสีน้ำมาเล่นบ้าง ตามเงื่อนไขของเวลาที่จะเจียดให้งานได้
 
 photo KitsuneTrain_WaterColor_Resize.jpg

Comment

Comment:

Tweet